IntellectoKids uses cookies to give you the best possible experience when visiting our website.

By continuing to use our services we assume that you accept our use of cookies. Read more our Privacy policy and how we use cookies

IntellectoKids Förskola

Förbered ditt barn inför skolan med IntellectoKids Förskola, en pedagogisk app för barn i åldrarna 3-6 år

Utbildning först
IntellectoKids Förskola erbjuder pedogiska spel som utvecklar förskolebarns färdigheter och kunskaper och lägger grunden för en lyckad och livslång utbildning. Aktiviteterna är utformade i samarbete med pedagoger som har stor erfarenhet av olika undervisningsmetoder för barn
Breda kunskapsområden
Målet med våra pedagogiska aktiviteter är att utveckla ett brett spektrum av färdigheter hos barn:
  • Logiskt och konceptuellt tänkande
  • Sortering och igenkänning av färger
  • Siffror & räkning
  • Alfabetet & bokstäver
  • Konst & musikinstrument
  • Vetenskap & natur
  • Minnet
Flerspråkig inlärning
Inlärning på 20+ språk. Ett tvåspråkigt läge är tillgängligt för vissa spel
Regelbundna uppdateringar
Nytt innehåll släpps varje VECKA! Ett helt nytt lärospel lanseras var tredje månad!
Olika inlärningsnivåer
Alla våra spel växer i takt med ditt barn och erbjuder olika inlärningsnivåer för olika åldersgrupper: 3-4, 4-5 & 5+ år
Skapade tillsammans med barn
Vi utvecklar alltid våra spel i tätt samarbete med barn för att säkerställa att de är engagerande och intuitiva
Säker
Våra spel är säkra och fria från annonser och dolda appköp efter att abonnemang har tecknats. Inga identifierbara personuppgifter samlas om barnet
Prova GRATIS
LÄR DIG MER
LÄR DIG MER
LÄR DIG MER
Prenumerera på nytt utskriftsvänligt inlärningsmaterial varje vecka!

Varje vecka publicerar vi pedagogiska aktiviteter som du kan skriva ut och göra med dina barn utan skärm eller internet. Vi tror på en sund blandning av online och offline-lärande. Därför erbjuder vi även offlineaktiviteter som kompletterar och fördjupar färdigheterna och kunskaperna som ditt barn inskaffar via appen IntellectoKids Förskola. Dina barn kommer att tacka dig i framtiden! :)

Antal glada familjer som använder IntellectoKids Förskola
TOPP

Följ oss

för att få tips om barns lärande och uppdateringar

Privacy Home
Jobba hos oss Partner Om oss
Bibliotek Blogg Hjälp
Lärospel App